Algemene voorwaarden

In het onderstaande document treft u de voorwaarden die van toepassing zijn op, en maken deel uit van, alle aanbiedingen van Richard van den Brink Verzekeringen & Hypotheken en alle overeenkomsten inclusief eventuele vervolgopdrachten, gesloten tussen Richard van den Brink Verzekeringen en Hypotheken gevestigd en kantoorhoudende te Harderwijk.